Błaszczyszyn Ryszard ur. w 1939 r. w Tarnopolu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1962 r.; dr n. fiz. – 1972 r.; dr hab. – 1989 r.; prof. n. fiz. – 1999 r.; asystent, st. asystent w Katedrze/Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) UWr 1964–1972 r.; adiunkt 1972–93 r.; prof. nadzw. UWr. – 1993 r.; z-ca dyr. ds. dydaktyki IFD 1991–1993 r.; kier. Zakładu Elektroniki Emisyjnej IFD UWr. –1998 r.; stała współpraca naukowa: Instytut Fizyki, Uniwersytet w Lipsku (prof. dr Ch. Kleint) 1965–2001 r.; National Bureau of Standards (NBS) w Waszyngtonie – w ramach dwóch projektów (grantów) PL-480; Rutgers University, New Jersey, USA (prof. dr T.E. Madey) – w ramach dwóch grantów Maria Skłodowska-Curie Foundation. Członek Senatu UWr 2000–2003 r. Wypromował dwóch dr. n. fiz. Autor lub współautor 60 publikacji.