Kopertyńska Wanda ur. w 1950 r. w Łotowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznego AE we Wrocławiu; mgr – 1974 r.; dr – 1983 r.; dr hab. – 2000 r.; prof. nadzw. AE – 2002 r.; dziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki 2002–2005; przewodnicząca Rektorskiej Komisji Nagród i Odznaczeń – 2002 r.; czł. Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych – 2002 r.; Komisji Rektorskiej ds. Nauki – 2002 r.; Senatu AE Wrocław – 2002 r.; ekspert ekonomiczny PTE w specjalności organizacja i zarządzanie – 1988 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Autorka 243 publikacji. Wypromowała dr. n. e. 19 nagród Rektora AE we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe i badawcze; dwie nagrody Ministra (jedna zesp., druga ind.).