Więckowski Tadeusz Wiesław ur. w 1952 r. w Lwówku Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektroniki PWr. – 1976 r.; dr n. t. – 1980 r.; dr hab. n. t. w zakresie telekomunikacji – 1993 r.; prof. – 2002 r.; kier. pracowni w Państwowej Inspekcji Radiowej oraz doktorant w PWr. 1976–1980; adiunkt w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr. 1980–1996; prof. nadzw. na Wydz. Elektroniki PWr. 1996–2002; prof. nadzw. z tytułem naukowym prof. na Wydz. Elektroniki PWr. – 2002 r.; z-ca dyr. Instytutu Telekomunikacji i Akustyki PWr. 1990–1996; dyr. Instytutu Telekomunikacji i Akustyki PWr. 1996–2002; prorektor PWr. ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką od 2002 r.; kier. ds. jakości akredytowanego przy PCBC Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej od 1998 r.; czł. komitetów organizacyjnych i programowych wielu kraj. i międzynarodowych konferencji naukowych; czł. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 2002 r.; Komitetów Zarządzających kolejnymi międzynarodowymi programami COST 243, COST 261, COST 286. Autor ponad 150 opublikowanych prac naukowych, promotorstwo sześciu zakończonych przewodów dr., recenzje wielu prac dr. i hab., ponad 500 sprawozdań z prac realizowanych na potrzeby gospodarki. Odznaczenia m.in.: Złota Odznaka PWr. – 1996 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 2000 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 2004 r.; Nagroda Prezesa Rady Ministrów – 2001 r., 2004 r.; nagrody rektora PWr.; dziekana Wydz. Elektroniki; dyr. Instytutu Telekomunikacji i Akustyki.