Cach Ryszard ur. w 1950 r. w Dzierżoniowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1973 r.; dr n.fiz. – 1981 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. UWr 1999–r.; z-ca dyr. ds. dydaktyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr. 1996–2002 r.; prodziekan Wydz. Fizyki i Astronomii UWr 2002–2005; prorektor ds. nauczania UWr. 2005–r.; ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2004– r.; współpraca naukowa z Laboratorium Spektrometrii Fizycznej Uniwersytetu w Genoble; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wypromował dr. n. fiz. Autor 44 publikacji, jednej książki (do 2004 r.). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.