Stempin Szymon ur. w 1939 r., w Henin-Lietard (Francja). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. e. 1973 r.; dr hab. 1990 r.; prof. AE we Wrocławiu od 1994 r.; kier. Zaocznego Studium Doktoranckiego 1998–2002. Wypromował dr. Autor 75 publikacji, w tym dwóch książek, 10 rozdz. w książkach. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.