Ciszewski Antoni ur. w 1949 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1973 r.; dr n. fiz. 1977 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. n. fiz. – 2002 r.; doktorant w Instytucie Fizyki Dośw. (IFD) UWr. 1973–1977; asystent; st. asystent w IFD UWr. 1977–1978; adiunkt 1978–1997; prof. nadzw. UWr – 1997 r.; prof. zw. UWr 2004– r.; z-ca dyr. IFD UWr 1993–2002; kier. Zakładu Mikrostruktury Powierzchni IFD UWr 2000– r.; dyr. IFD UWr 2002– r.; staże i współpraca naukowa w: National Bureau of Standards (NBS) w Waszyngtonie 1982–1983; Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (FHI MPG), West Berlin – na stypendium Maxa Plancka 1985–1987; Laboratorium HASYLAB z synchrotronem DESY, Hamburg – 1986 r.; synchrotron BESSY, Berlin Zach. – 1987 r.; FHI MPG, Berlin Zach. 1991–1992; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego; Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP); Komisji Katalizy i Fizykochemii, Oddz. PAN we Wrocławiu 1996–1998; przewodniczący–elekt, następnie przewodniczący PTP 1998–2004 r.; czł. Executive Council; International Union for Vacuum Science; Technique and Application 1998–2004; współorg. konferencji naukowych International Workshop on Surface Physics. Współredaktor tomów konferencyjnych Acta Physica Polonica, Surface Science, Vacuum, Progress in Surface Science. Wypromował trzech dr. n. fiz. Autor lub współautor 58 publikacji, dwóch książek (do 2004 r.) Nagrody: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki – za pracę dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.