Czapla Zbigniew ur. w 1944 r. w Psarach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr chem. – 1968 r.; dr chem. – 1976 r.; dr hab. n. fiz..– 1985 r.; prof. n. fiz. – 1999 r.; asystent-stażysta 1968– 1969; doktorant 1969–1972; st. asystent; adiunkt w Instytucie Chemii UWr. 1972–1986; doc. 1986–1992; kier. Zakładu Fizyki Dielektryków Instytutu Fizyki Dośw. 1987– r.; prof. UWr. – 1992 r.; prof. nadzw. UWr – 2000 r.; z-ca dyr ds. ogólnych w IFD 1991–1996; dyr. IFD UWr 1999–2002; prof. zw. UWr 2003– r. Wypromował czterech dr. n. fiz. Autor lub współautor 235 publikacji. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.