Jurczyszyn Leszek ur. w 1956 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz. – 1983 r.; dr hab. – 1995 r.; prof. nadzw. UWr – 2001– r.; kier. Zakładu Teorii Powierzchni Instytutu Fizyki Dośw. UWr – 2002– r. Wypromował dwóch dr. n. fiz. Autor lub współautor 57 publikacji (do 2004 r.).