Kołaczkiewicz Jan ur. w 1947 r. w Łagiewnikach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1970 r.; dr n. fiz. – 1977 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. n. fiz. – 1999 r.; stażysta asystent w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr 1970/71 r.; asystent, st. asystent w IFD UWr 1971–1977r.; adiunkt 1977–1994 r.; prof. nadzw. UWr 1994–2004 r.; prof. zw. – 2004 r.; prodziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr 1990–1993 r.; prodziekan Wydz. Matematyki i Fizyki UWr 1993–1996 r.; dyr. IFD UWr 1996–1999 r.; kier. Zakładu Spektroskopii Emisji Polowej IFD UWr – 2000 r.; prorektor ds. ogólnych UWr 2002–2005 r.; koordynator współpracy nauk. między IFD UWr a IFD Technicznego Uniwersytetu w Clausthal 1995–1996 r.; czł. PTF. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 50 publikacji, książki (do 2004 r.). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.