Jacak Lucjan ur. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. fiz. WPPT PWr. – 1976 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1978 r.; dr hab. n. fiz. Wydz. Mat-Fiz-Chem UWr – 1988 r.; prof. n. fiz. –1997 r.; adiunkt w Inst.Fiz.PWr. – 1978 r.; doc. Instytut Fizyki PWr. – 1988 r.; prof nadzw. – 1991 r.; prof. zw. w Inst.Fiz.PWr. – 1999 r.; dyr. Inst.Fiz. PWr. 1991–1996; prorektor ds. Nauczania PWr. 1996–1993; 15. grantów; czł. Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa – 2002 r.; czł. Komitetu Noblowskiego (dla promowania młodych pracowników nauki) – 2001 r.; czł. Komitetu Fizyk PAN – 2002 r. Zainteresowania naukowe: Kwantowa teoria fazy skondensowanej: zjawiska nadprzewodn. i nadciekłości, teoria cieczy Fermiego; własności układów o ograniczonej geometrii: kropki kwantowe i kwantowe układy Halla, informatyka kwantowa: badanie możliwości realizacji bramek kwantowych w technologii kropek kwantowych. Autor ok. 90 publikacji, 800 cytowań, czterech monografii, w tym Quantum Hall Systems Oxford UP 2003 r.; International Monograph in Physics i Quantum Dots, Spimger V. 1998 r.; red. haseł w amerykańskiej encyklopedii nanotechnologii – 2002 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1993 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1997 r.; Medal KEN – 2000 r.