Kasprzak Henryk ur. w 1947 r. w Kędzierzynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971 r.; dr n. fiz. – 1980 r.; dr hab. – 1993 r.: prof. nadzw. – 1999 r., prof. n. fiz. – 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu Fizyki PWr. ds. badań naukowych 1996–2002; stworzył i kieruje zespołem Optyki Fizjologicznej Instytutu Fizyki PWr. – 1993 r.; przewodniczący Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego – 2004 r.; czł. komitetu naukowego czasopism Optica Applicata – 2003 r. i Optik od. 2004 r.; czł.: European Optical Society od 2002 r.; Optics within Life Sciences od 1992 r.; Deutsche Gesellschaft für Angewandte Optik od 2004 r. Współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka od 1993 r.; uczestnictwo w szeregu seminariach i projektach praw człowieka w Rosji, Ukrainie, poradzieckich republikach Azji Centralnej i Kaukazu oraz Albanii. Współautor książki Monitoring Praw Człowieka. Promotor sześciu zakończonych prac dr. Autor i współautor 140 publikacji naukowych, dwóch patentów i ośmiu zgłoszeń patentowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1995 r. Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską – 1980 r.