Konwent Henryk ur. w 1932 r. w Czortkowie, woj. tarnopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent UWr Wydz. Mat.Fiz.Chem.; mgr fizyki – 1955 r.; dr n. mat.-fiz. – 1964 r.; dr hab. n. fiz. fizyka teoret. – 1973 r.; tytuł prof. nadzw. n. fiz. WSP w Rzeszowie – 1989 r.; asystent WSR we Wrocławiu – 1955 r.; asystent, st. asystent, adiunkt Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.; doc. Instytut Chemii 1955–1975; doc. PWr. Instytut Fizyki 1975–1985; doc. i prof. nadzw. WSP w Rzeszowie 1985–1989; prof. nadzw. WSP w Zielonej Górze; prof. nadzw. PWr. Instytut Fizyki – 1991r.; kier. Seminarium Teorii Ciała Stałego IF PWr. 1975–1980; sekr. naukowy Seminarium Instytutu Fizyki 1991–1996; kier. Zakładu Fizyki Teoretycznej IF WSP w Rzeszowie; dyr. Instytutu Fizyki WSP w Zielonej Górze. Badania naukowe: fizyka teoretyczna (teoria kaskad promieniowania kosmicznego), teoria ciała stałego (ferromagnetyki, kryształy anharmoniczne, przejścia fazowe, wiązania wodorowe). Staże naukowe: ZIJB w Dubnej (Lab. Fiz. Teoret. 1967–1969, 1981–1984). Wykłady: fizyka teoretyczna (cały kurs), teoria ciała stałego, fizyka ogólna. Wypromował dwóch dr. n. fiz., którzy uzyskali stopień dr. hab. n. fiz. (prof. PWr.). Autor ok. 60 publikacji, licznych recenzji rozpraw dr. i hab. Nagrody: Ministra Edukacji Narodowej – 1974 r., 198 r.; Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej – 1984 r. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1977 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1985 r.; Medal KEN – 1993 r.