Stankiewicz Barbara ur. w 1950 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz. – 1981 r.; dr hab. – 2001 r.; z-ca kier. Studium Doktoranckiego ds. Instytutu Fizyki Dośw. UWr 2004– r. Autorka lub współautorka 34 publikacji.