Kuźmiński Stanisław ur. w 1936 r. w Starzawie, woj. lwowskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. Wydz. Matematyczno-Fizyczny WSP w Opolu – 1960 r.; dr n. fiz. Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. – 1974 r.; dr hab. n. fiz. Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. – 1990 r.; prof. n. fiz. – 2000 r.; asystent w Instytucie Fizyki Technicznej PWr. – 1969 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. – 1974 r.; prof. nadzw. w Instytucie Fizyki PWr. – 1994 r.; kier. Zespołu Fizyków w Filii PWr. w Jeleniej Górze; czł. PTF; recenzje dla Applied Surface Science; współautor podręcznika akademickiego pt ."Podstawy Fizyki Powierzchni Półprzewodników" WNT Warszawa 2000 r.; twórca oryginalnej modyfikacji niekonwencjonalnej metody badawczej właściwości elektronowych powierzchni półprzewodników. Zainteresowania naukowe: Właściwości elektronowe powierzchni półprzewodników, szczególnie tellurku kadmu i tzw. półprzewodników półmagnetycznych. Badanie układów dyspersyjnych. Niekonwencjonalne projekty pyłomierzy optycznych. Autor lub współautor 66 prac, opublikowanych w liczących się czas. o obiegu międzynarodowym, w tym w czas. z tzw. Listy Filadelfijskiej. Posiada kilka świadectw patentowych, niektóre z nich znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle. Promotor dwóch prac dr., kilku recenzji prac dr. i oceny dorobku naukowego na stanowiska prof. nadzw. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie); Odznaka za Zasługi dla woj. Jeleniogórskiego; Złota Odznaka PWr.; nagroda ministra i szereg nagród rektora, dziekana i dyr. Instytutu Fizyki PWr.