Langner Marek ur. w 1956 r. w Ostrowie Wlkp. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. inż. fiz. t. (WPPT, PWr.) – 1981 r.; dr n. biol. (Wydz. Lekarski AM we Wrocławiu) – 1985 r.; dr hab. z biofiz. (Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, UŁ) – 1999 r.; specjalność naukowa: biofizyka; specjalista w zakresie biofizyki agregatów makrocząsteczkowych oraz ich zastosowania w farmakologii; asystent Katedra Biofizyki AM we Wrocławiu – 1985 r.; post-doctoral fellow Department of Biophysics and Physiology SUNY at Stony Brook, USA 1985–1989; post-doctoral fellow, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA 1989–1990; research associate, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA 1990–1995; adiunkt Katedra Fizyki i Biofizyki AR we Wrocławiu 1995–1999; adiunkt Instytut Fizyki PWr. 1999–do teraz; z-ca kier. Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych od 2001 r.; czł. Komitetu Założycielskiego Centrum Inżynierii Biomedycznej PWr. 2003–2004; Komitetu Biofizyki i Biologii Molekularnej Wrocławskiego Oddz. PAN 2000–2004; Komitetu Cytobiologii PAN – 2003 r. Autor lub współautor ponad 70 prac naukowych (ponad 300 cytowań). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2003 r.