Wysocki Józef ur. w 1932 r. w Przemyślu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. el. – 1953 r.; mgr inż. el. – 1957 r.; dr n. fiz. – 1969 r.; dr hab. el. – 1987 r.; konstruktor w Zakładach Radiowych DIORA 1953–1954 r.; gł. konstruktor w Zakładzie Dośw. DOLAM 1960–1964; doktorant, asystent, adiunkt w Instytucie Fizyki Dośw. UWr 1964–1997; prof. w Politechnice Częstochowskiej 1997–2003/em.; staż w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Lipsku 1971–1972; stypendium Carl Duisberg Gesellschaft w Monachium – 1976 r.; staż w Instytucie Fizyki Stosowanej Uniwersytetu we Duesseldorfie 1982–1984; pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. Kolei Regionalnej – 1993 r.; przewodniczący Fundacji Dolnośląskiej Kolei Regionalnej – 1998 r. Autor lub współautor około 40 publikacji oraz trzech patentów. W harcerstwie od 1944 r.; inicjator i sekr. Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej. Nagroda III st. Ministra Szkolnictwa W. i Nauki za pracę dr. Odznaczenia: Medal za Panoramę Racławicką; Złoty Krzyż Zasługi.