Misiewicz Jan ur. w 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. WPPT PWr. – 1976 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1979 r.; dr hab. n. fiz. WPPT PWr. – 1989 r.; prof. n. fiz. – 1999 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. od 1979 r.; prof. nadzw. od 1992 r.; prof. zw. od 2002 r.; kier. Zespołu Fizyki Półprzewodników; z-ca dyr. Instytutu 1991–1996; dyr. Instytutu Fizyki 1996–2002; współzał. Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr.; z-ca kier. od 1998 r., kier. Centrum od 2002 r.; dziekan Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. od 2002 r.; czł. rad red. 3 międzynarodowych czas. naukowych i kilku sieci międzynarodowej współpracy naukowej; czł. PTF; EPS; SPIE; OSA; IEEE. Zainteresowania naukowe: optyczna spektroskopia półprzewodników, niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych – studni, kropek kwantowych oraz struktur przyrządów optoelektronicznych i elektronicznych: laserów, detektorów, tranzystorów. Promotor dziewięciu rozpraw dr. (dwie nagrodzone przez Premiera). Współautor czterech monografii i czterech podręczników. Współautor ponad 200 publikacji w międzynarodowych czas. fizycznych cytowanych kilkaset razy. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Cztery Nagrody Ministra.