Banasiak Jan Urodził się 29 czerwca 1939 roku w Ostrzeszowie. W roku 1964 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk rolniczych nadany przez Radę Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej otrzymał w 1974 roku, na podstawie rozprawy Centralizacja usług maszynowych w warunkach Kombinatu PGR Gniechowice.
Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1990, na podstawie rozprawy Metodyczne aspekty doboru maszyn rolniczych i ich użytkowanie w warunkach regionu sudeckiego.
Do roku 1974 starszy asystent, potem adiunkt, zaś od roku 2000 profesor nadzwyczajny AR we Wrocławiu. W latach 1995–2000 był zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej. Obecnie kieruje Zakładem Eksploatacji Maszyn Rolniczych tegoż Instytutu.
Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego; Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN – Sekcji Sudeckiej; Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.
Promował 2 doktorów, opiekował się 35 magistrantami, recenzował 1 rozprawę habilitacyjną.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodzony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pięciokrotnie nagrodzony nagrodami Rektora.