Mituś Antoni ur. w 1952 r. w Żywcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. UJ – 1976 r.; dr n. mat-fiz. Syberyjski Oddz. Akademii Nauk ZSRR – 1982 r.; dr hab. n. fiz. PWr. – 1999 r.; dyscyplina: fizyka, specjalność naukowa: fizyka fazy skondensowanej; asystent stażysta Instytut Fizyki PWr. 1982–1983; st. asystent 1F PWr. 1983–1990; prac. naukowy Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Techniczny Braunschweig, Niemcy 1990–1995; adiunkt 1F PWr. 1997–2002; prof. nadzw. PWr. od 2002 r.; stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta 1989–1990 (Saarbruecken, Niemcy), 1998, 1999, 2000, 2001 (Braunschweig); z-ca dyr. IF PWr. od 2003 r.; z-ca przewodniczącego Komisji ds. Przewodów Doktorskich IF PWr. od 2003 r.; czł. Wydz. Komisji Doktoranckiej WPPT PWr. od 2003 r.; czł. Komisji Programowych WPPT PWr.; wykładowca Studium Talent od 1999 r.; org. cyklu wykładów popularno–naukowych, 1F PWr. od 1999 r.; koordynator Wydz. PPT PWr. ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki od 2003 r. Autor 40 publikacji, 150 cytowań. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Nagrody: Rektora PWr. – 2000 r.