Nowak Jerzy Kazimierz ur. w 1942 r. w Głuszynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mat.Fiz.Chem. UWr – 1996 r.; doktorat – 1973 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. n. fIz. w 2001 r.; od asystenta do prof. nadzw. w Katedrze, a następnie w Instytucie Fizyki PWr. od 1966 r.; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań jakości odwzorowania optycznego uzyskiwanego przez klasyczne, holograficzne, dyfrakcyjne i refrakcyjno-dyfrakcyjne układy optyczne; prodziekan Wydz. Podstawowych Problemów Techniki 1996–2002; z-ca dyr. Instytutu Fizyki 1974–1978, 1991–1996 i jest od 2002 r.; kier. Studiów Podyplomowych z Optyki Okularowej i Optometrii od 1998 r.; czł. The International Society for Optical Engineering i Polskiego Towarzystwa Fizycznego; czł. ZG PTF 1998–2001. Autor ponad 70 oryginalnych prac i współautor dwóch podręczników Optyka - kurs elementarny i The picture book oj optical imaging wydanych przez Ofic. Wyd. PWr. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Medal KEN i Złoty Krzyż Zasługi.