Czekalski Mieczysław Urodził się 23 kwietnia 1941 roku w Dąbrówce koło Poznania. Technikum Ogrodnicze w Prószkowie koło Opola ukończył w 1961 roku, a studia wyższe na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie w 1967 roku.
W Katedrze Ogrodnictwa AR we Wrocławiu pracuje od 1996 roku, prowadząc przedmioty z zakresu roślin ozdobnych i dendrologię.
Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie botaniki z dendrologią otrzymał na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu w 1973 roku, na podstawie rozprawy Badania nad różanecznikami (Rhododendron L.) uprawianymi w Polsce (promotor – prof. dr Stefan Białobok, członek rzeczywisty PAN). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie botaniki z dendrologią został Mu nadany przez Radę Wydziału Ogrodniczego na AR w Poznaniu w 1981 roku po przedstawieniu rozprawy Aklimatyzacja różaneczników – Rhododendron ‘Catawbiense-Hybridum’ i R. ‘Cunningham’s White’ w Polsce.
Tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa uzyskał w 1991 roku.
Odbył staże naukowe w uniwersytetach w Norwegii, na Łotwie i w Stanach Zjednoczonych.
Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych AR w Poznaniu w latach 1984–1993. Założyciel Grupy ”Rośliny Wrzosowate” oraz rocznika Erica Polonica i jego redaktor naczelny do dzisiaj, redaktor naczelny Rocznika Dendrologicznego w latach 1993–1998, redaktor działu Ogrodnictwo w Wydawnictwie AR w Poznaniu w latach 1988–1993 oraz członek rad i redakcji kilku innych czasopism. Twórca polskiej szkoły erikologii (nauka o roślinach z rodziny wrzosowatych). Członek siedmiu towarzystw naukowych, w tym: American Rhododendron Society – od 1995 roku i Landscape Plant Development Center (USA) – od 1994 roku.
Promotor trzech doktoratów i 72 prac magisterskich. Recenzent 10 prac doktorskich, w tym jednej zagranicznej, 7 habilitacji i dwóch opinii na tytuł i stanowisko profesora. Opublikował 715 prac, w tym 86 oryginalnych oraz jest autorem i współautorem podręczników m.in.: Krzewy ozdobne, Krzewy obficie kwitnące, Pnącza ozdobne, Róże, Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz.
Za działalność naukową i dydaktyczną w AR w Poznaniu otrzymał 24 nagrody Rektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Uniwersytetu w Rydze i Medalem za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu.