Dominik Tadeusz Aleksander Urodził się 7 listopada 1909 roku we Włocławku. W 1928 roku ukończył tam Gimnazjum Państwowe. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego ukończył w 1932 r. dyplomem magistra filozofii w zakresie botaniki. W 1936 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ścisłych w zakresie botaniki na tym samym wydziale, na podstawie rozprawy Badania nad mykorhizą niektórych obcych drzew iglastych aklimatyzowanych w Polsce. W latach 1937–1939 studiował także leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP, uzyskując już po wojnie dyplom magistra nauk leśnych. Swoją wiedzę teoretyczną uzupełniał praktykami: w Wydziale Chorób Roślin PINGW w Bydgoszczy (1932), w Centre National des Recherches Agronomiques w Wersalu (1935 i 1936), oraz w polskich i niemieckich nadleśnictwach (1938 i 1939).
Od 1945 roku pracował w Zakładzie Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego jako adiunkt, a od 1948 r. objął stanowisko zastępcy profesora oraz kierownika Katedry Fitopatologii i Ochrony Roślin na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1951 roku habilitował się na podstawie rozprawy Badania mykotrofizmu dzikich grusz na terenie Polski z uwzględnieniem warunków bioekologicznych. Z początkiem 1954 roku rozpoczął organizację od podstaw Zakładu Mikrobiologii Leśnej.
W 1955 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1961 roku został profesorem zwyczajnym.
W latach 1957–1980 pracując w (WSR) AR w Szczecinie – kierował Katedrą Ochrony Roślin i Zakładem Fitopatologii, a także wieloma innymi jednostkami.
Był cenionym kierownikiem prac magisterskich, promotorem prac doktorskich oraz recenzentem prac habilitacyjnych.
Publikowany dorobek prof. Tadeusza Dominika obejmuje blisko 200 pozycji.
Otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Medal X-lecia PRL, Złoty Gryf Pomorski, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal XXX-lecia PRL, tytuł ”Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Profesor dr hab. Tadeusz Dominik zmarł 7 listopada 1980 r. w Szczecinie i pochowany został na tamtejszym cmentarzu Centralnym.