Stęślicka Maria ur. w 1937 r. w Oswieniczkach, k. Wilna, zm. w 2002 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1961 r.; dr n. fiz. – 1968 r.; dr hab. – 1974 r.; prof. – 1988 r.; tech., asystent, st. asystent w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UWr 1961–1968 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) UWr 1969–1974 r.; doc. w IFD UWr 1975–1988 r.; kier. Zakładu Teorii Powierzchni IFD UWr 1989–2002; twórca zespołu naukowego; współzał. i współorg. dwudziestu International Seminars on Surface Physics; na wielu stażach nauk. w renomowanych ośrodkach i uniwersytetach zagranicznych w latach 1975-2001 (Włochy, Kanada, USA, Niemcy, Francja); współred. tomów konferencyjnych „Progress in Surface Science, Vacuum”; czł. komitetu doradczego czas. „Progress in Surface Science”. Wypromowała siedmiu dr. n. fiz., wśród nich: dwóch dr hab., prof. Autorka lub współautorka ponad 80 publikacji oraz (wspólnie z S.G. Davisonem) monografii „Basic Theory of Surface States” (Clarendon Press, Oxford 1992). Nagrody naukowe indywidualne oraz zespołowe Ministra Nauki, Szkolnictwa W. i Techniki oraz MEN. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.