Fuliński Jacek Maria Urodził się 6 stycznia 1915 roku we Lwowie. Wychowanek Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej, którą ukończył w 1940 roku uzyskując dyplom inżyniera nostryfikowany na Politechnice Gdańskiej w 1959 roku.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1960 w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, po obronie pracy Zagadnienia powierzchniowe w budownictwie. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku 1968 na podstawie rozprawy Geometryczne elementy projektowania kratownic powierzchniowych. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1985.
Działalność dydaktyczną rozpoczął w roku akademickim 1947/48 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej jako starszy asystent i po czteroletniej przerwie kontynuował jako adiunkt Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1952–1970, następnie jako docent 1970–1984, prodziekan Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1972–75 i profesor nadzwyczajny w roku 1985. Przeszedł na emeryturę w roku 1985.
Jest twórcą dyscypliny ”morfologia budownictwa”, czyli nauki o kształtowaniu przestrzeni. W swoich pracach o wielościanach sformułował geometryczne zasady budowy cząsteczkowej fullerenów.
W latach 1948–52 był dyrektorem technicznym i naczelnym ponad 100-osobowego Biura Projektów Przemysłu Roszarniczego, które zostało uznane za najlepsze w skali kraju. Uczestniczy w odbudowie przemysłu lekkiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. W latach 1946–48 był kierownikiem wydziału budowlanego Polskiej Żeglugi na Odrze.
Opublikował ponad 50 prac naukowych, w tym 4 monograficzne. Uzyskał 3 wyróżnienia w konkursach architektonicznych. Wypromował jednego doktoranta i prowadził część geometryczną w trzech pracach doktorskich. Był recenzentem 8 prac doktorskich, 2 habilitacyjnych, raz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Zmarł w 1999 roku. Pochowany jest we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej.