Golnik Witold Urodził się 17 czerwca 1939 roku w Częstochowie. Tam ukończył w roku 1956 liceum ogólnokształcące i rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w roku 1963. Po rocznym stażu terenowym podjął studia doktoranckie w Zakładzie Chorób Drobiu Katedry Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1969, początkowo był asystentem, a od roku 1970 adiunktem w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie. W roku 1973 podjął pracę jako adiunkt na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a celem przeniesienia było zorganizowanie pracowni wirusologicznej.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1980, w roku następnym mianowany został docentem, w roku 1993 profesorem nadzwyczajnym.
Jego prace badawcze dotyczą głównie wirusów chorobotwórczych. Na szczególne podkreślenie zasługują badania chorób wirusowych koni a przede wszystkim wirusa zaplenia tętnic koni. Jako pierwszy w Europie rozpoznał i opisał przypadki masowych ronień płodów przez ciężarne klacze zakażone spontanicznie tym wirusem, opracował wiele metod diagnostyki etiologicznej i serologicznej choroby. Prowadzi badania epidemiologiczne, porównawcze badania genomów różnych szczepów wirusa zapalenia tętnic koni izolowanych na różnych kontynentach. Badania te realizowane są przy współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami europejskimi, amerykańskimi i japońskimi.
Jego dorobek naukowy stanowi 78 publikacji oraz liczne ekspertyzy z zakresu chorób wirusowych koni. Jest promotorem dwu ukończonych prac doktorskich.
W latach 1993–1996 był dziekanem, a od 1983 roku jest kierownikiem Katedry Mikrobiologii Weterynaryjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN oraz członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz honorowym medalem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu.