Grabda Eugeniusz Urodził się 18 czerwca 1908 roku. Studiował na Wydziale Biologii i Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1945 r. w Lublinie. Zajmował się zoologią i parazytologią. Po zakończeniu wojny organizował naukę w Polsce w zakresie zoologii, ichtiologii i rybactwa.
Organizator i Kierownik Katedry Zoologii WSR we Wrocławiu w latach 1952–1954. Był prodziekanem na Wydziale Zootechnicznym w latach 1952–1953 roku.
Członek Komitetów: Zoologii, Parazytologii, Hydrobiologii i Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Naukowych: Instytutu Parazytologii PAN, Zakładu Biologii Wód PAN, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych w pierwszej kadencji (1973–1976), przewodniczący Podkomisji Nauk Zoologicznych Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej (1971–1973).
Profesor Grabda był nauczycielem akademickim od 1936 r., promotorem rozpraw doktorskich, autorem prac naukowych i popularnych z zakresu zoologii, parazytologii, rybactwa i ochrony przyrody.
Nagrodzony licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniami akademickimi i medalami towarzystw naukowych.
Zmarł w wieku 89 lat, 12 maja 1997 r., pochowany został na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.