Haitlinger Ryszard Urodził się 5 lutego 1935 roku w Warszawie. Szkołę podstawową ukończył w 1948 r. w Jeleniej Górze, a następnie Technikum Budowlane w 1953 roku. Studia wyższe na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1958 roku.
Stopień doktora nauk biologicznych otrzymał w 1967 roku w Instytucie Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Zmienność morfologiczna uwłosienia w cyklu życiowym u krajowych przedstawicieli z rodzju Apodemus Kaup 1829 (promotor – prof. dr St. Chudoba). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na podstawie rozprawy Badania parazytologiczne drobnych ssaków Gór Sowich w Instytucie Biologii Stosowanej AR w Poznaniu. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1989 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 roku. Specjalista w zakresie teriologii, parazytologii, akarologii i taksonomii.
W latach 1982–1991 był kierownikiem Katedry Zoologii. Członek Komisji Rektorskiej ds. Statutu Uczelni, sekretarz RO ZNP Wydziału Zootechnicznego, Komendant Zakładowej Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego przy AR i członek Rady ds. programu studiów na Wydziale Zootechnicznym. W latach 1987–1991 był przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.
Promotor jednego doktoratu oraz 29 prac magisterskich. Jest autorem 210 publikacji naukowych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej, Brązowym i Srebrnym Medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, Medalem okolicznościowym Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego z okazji 50-lecia. Wyróżniony 2 nagrodami Sekretarza naukowego PAN i 19 nagrodami Rektora.