Pawlikowski Janusz Marek ur. w 1943 r. w Piotrkowie Tryb. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1966 r.; dr n. fiz. – 1972 r.; dr hab. n. fiz. – 1978 r.; prof nadzw. – 1987 r.; prof zw. – 2000 r.; kier. Zakładu Fizyki Półprzewodników PWr. od 1972 r.; kier. Seminarium Fizyki Półprzewodników PWr. od 1978 r.; z-ca dyr. Wielkiego Programu Badawczego „Inżynieria Materiałowa” 1977–1980; przewodniczący Komisji Planowania Wielkich Programów Badawczych 1977–1978; dyr. Wydawnictwa PWr. 1976–1978; dyr. Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu 1989–1991; prezes Zarządu XIV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w Warszawie w 1995 r.; czł. Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie 1998–2001; czł. Zespołu Promotorów Bolońskich od 2004 r.; czł. komitetów red. międzynarodowych czas.: "Infrared Physics and Technology" i "Reviews on Solid State Science" od 1986 r.; czł.: PTF; IEEE; APS; doradca prezesów czterech banków polskich ds. informatyzacji oraz prawnych aspektów działalności 1995–1998; wykłady na szkołach i na seminariach kraj. i zagr.; pracował w University of Delaware w Newark, DE, USA 1981–1983. Wypromował 10 dr. n. fiz.; wśród wielu wychowanków prof zw. Autor ponad 130 publikacji naukowych, w tym czterech monografii, mających ponad 450 cytowań. Otrzymał trzy Nagrody Ministra za działalność naukową i dwie Nagrody Ministra za działalność organizacyjną. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Medal KEN. Szerzej o nim: "Who is Who w Polsce", ed Hubners blaues Who is Who, Zug, Szwajcaria.