Humiński Stanisław Urodził się 3 lutego 1923 roku w Siemianówce koło Lwowa. Miejscową siedmioklasową szkołę ukończył w 1936 r., trzecią klasę gimnazjalną w 1939 r. w Gródku Jagiellońskim. Podczas okupacji hitlerowskiej ukończył w 1944 r. Chemiczną Szkołę Zawodową we Lwowie. Od 1942 roku należał do konspiracyjnego zgrupowania Armii Krajowej. Po wyzwoleniu Lwowa w sierpniu 1944 r. powołany został do służby w Wojsku Polskim i brał udział w walkach z Niemcami na Białoruskim Froncie, na odcinku Warszawa – Berlin. Odznaczony został kilkoma medalami. Po wyzwoleniu zamieszkał w Oleśnicy, gdzie w czerwcu 1947 r. złożył egzamin dojrzałości. St. Humiński rozpoczął studia biologiczne w 1949 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyplom magistra uzyskał w 1954 roku.
W 1955 roku objął stanowisko asystenta w Katedrze Zoologii WSR we Wrocławiu, gdzie kolejno zajmował stanowisko adiunkta i docenta. W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr. za rozprawę Zimowy rozród nornika zwyczajnego Microtus arvalis /Pall./ na tle analizy wpływu czynników środowiskowych na stan męskiego aparatu płciowego. Habilitował się w Instytucie Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu w 1968 r. na podstawie pracy habilitacyjnej Badania biomorfologiczne nad jądrami i męskimi gruczołami dodatkowymi u żyjących w Polsce gatunków z rodziny Muridae i Microtidae.
W pracy naukowej zajmował się biomorfologią układu rozrodczego, biologią rozrodu oraz faunistyką i ekologią drobnych ssaków.
Od 1974 do 1975 roku był Kierownikiem Zakładu Zoologii (w ramach Instytutu). Pod kierunkiem doc. Humińskiego wykonano kilka prac magisterskich na temat drobnych ssaków. Napisał Przewodnik do ćwiczeń z zoologii dla studentów Akademii Rolniczej oraz był jednym ze współautorów tłumaczących z języka rosyjskiego podręcznik Zoloogia (Abrikosow i inni). Napisał ponad 40 prac naukowych. Był znanym zoologiem w kraju i za granicą – dzięki swoim publikacjom oraz osobistym kontaktom.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką ”Zasłużony dla Dolnego Śląska”.
Zmarł 12 maja 1975 roku, pochowany został na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy.