Kramer Józefa ur. w 1930 r. w Konopnicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1955 r.; dr – 1962r.; dr hab. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1972 r.; prof. zw. – 1979 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1968–1971; kier. Katedry Badań Rynkowych – 1992 r.; czł.: Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 1990–1993; Zespołu Komitetu Badań Naukowych 1994–2000; Rady Konsultacyjnej przy Prezesie RM 1985–1990; Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1986–1996; Rady Naukowej PTE 1994–1998; Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1995–2001; Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim – 1990 r. Szkoła Badań Rynku i Konsumpcji. Wypromowała 26 dr., 12 dr. hab., trzech prof. Odznaczenia m.in.: Krzyż Oficerski Krzyż Komandorski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej.