Haba Zbigniew ur. w 1951 r. w Lubawce. Stopnie i tytuły naukowe: dr n. fiz. – 1976 r.; dr hab. – 1985 r.; prof. w w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr – 1995 r. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor ok. 100 publikacji, książki (do 2004 r.). Odznaczenia: Medal KEN.