Hutny Jan Urodził się 10 lipca 1937 roku w Koprzywnicy k. Sandomierza. Szkołę podstawową ukończył w 1953 roku w Ogrodzonej na Śląsku Cieszyńskim. W 1954 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Cieszynie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1960 roku. W 1961 roku rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej tej samej Uczelni.
Tytuł doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1969 roku za pracę dotyczącą przemiany glikogenu w tkance mięśniowej. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie prac dotyczących mechanizmu działania alfa-amylazy trzustkowej. W tym samym roku, za działalność w Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność przy Akademii Rolniczej, został aresztowany, a następnie przetrzymywany przez ponad dwa miesiące w obozie dla internowanych w Grodkowie na Opolszczyźnie.
W 1987 roku wyjechał na trzyletni staż naukowy do Michigan State University w Stanach Zjednoczonych. Spędził tam półtora roku w pracowni Dr. Jacka Preiss`a, wykonując prace dotyczące metabolizmu skrobi w tkankach roślinnych. Dalsze półtora roku spędził w pracowni Dr. Johna Wilsona, gdzie zajmował się strukturą heksokinazy mózgu. Po powrocie do kraju pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a następnie funkcję kierownika Katedry Biochemii.
W 1995 roku jako ”visiting proffesor” ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w pracowni dr. Johna Wilsona badał mechanizm wiązania heksokinazy przez mitochondria tkanki mózgowej. Po powrocie do kraju nadal pracuje w Katedrze Biochemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta.
Jest autorem 26 publikacji naukowych.