Jabłoński Bronisław Urodził się 2 sierpnia 1920 roku w osadzie Niemce koło Będzina. Szkołę podstawową i średnią ukończył we Włodzimierzu Wołyńskim. Okres wojny spędził w Radomsku, gdzie pracował w inspektoracie szkolnym. Studia wyższe odbył w latach 1946–1950 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i uzyskał dyplom inżyniera rolnika oraz magistra nauk agrotechnicznych. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Dziale Uprawy Roli i Płodozmianów IUNG we Wrocławiu. W latach 1951–1953 odbył studia aspiranckie w Wyższej Szkole Rolniczej, gdzie w 1953 r. podjął pracę na stanowisku adiunkta.
Pracę kandydacką Wpływ różnych mieszanek strukturotwórczych na niektóre właściwości gleby i plony roślin następczych (promotor – prof. B. Świętochowski) obronił w 1956 r., a habilitacyjną Dynamika próchnicy w glebie lekkiej – w 1964 roku.
Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 roku, a zwyczajnego w 1985 roku.
Autor 85 publikacji, współautor 4 podręczników, w tym 3 akademickich Uprawa roli (wydanie 2, 1964), Ogólna uprawa roli i roślin (wydanie 4, 1996), Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych (1984) i 5 skryptów z uprawy roli i roślin.
Prace z zakresu płodozmianów, upraszczania uprawy roli, nawożenia organicznego i mineralnego w zmianowaniu, mikromorfologii gleby oraz ochrony środowiska.
Współorganizator punktów konsultacyjnych studiów zaocznych Wydziału Rolniczego w woj. wrocławskim (Partynice) i zielonogórskim (Toporów), kierownik Katedry Ogólnej Uprawy i Roślin (1965–1986), kierownik Studiów Doktoranckich z Polowej Produkcji Roślinnej (1966–1982), prodziekan (1966–1970) i dziekan (1981–1984) Wydziału Rolniczego oraz rektor (1984–1986).
Żołnierz AK okręgu kielecko-częstochowskiego – pseudonim ”Ostoja”.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową za zasługi dla województwa zielonogórskiego. Uzyskał 3 nagrody Ministra, 10 nagród Rektora i nagrodę Przewodniczącego V Wydziału PAN.
Zmarł 26 maja 1986 roku we Wrocławiu. Pochowany został przy ul. Smętnej we Wrocławiu.