Podbielska Halina ur. w 1954 r. w Jeleniej Górze. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. z wyróżnieniem – 1978 r.; dr n. fiz. z wyróżnieniem – 1982 r.; lek. med. – 1987 r.; dr hab. – 1992 r.; dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydz. Informatyki i Zarządzania PWr. i Central University of Connecticut – 1994 r.; prof. nadzw. PWr. – 1999r.; prof. n. t. – 2002 r.; egz. państwowy dla czł. rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – 2002 r. Autor lub współautor ponad 175. prac naukowych, glównie z optyki, bioptyki i inżynierii biomedycznej, pięciu patentów, sześciu zgłoszeń patentowych; stypendystka Fundacji im. Alexandra von Humboldta (1984–1985, 1986 – Uniwersytety we Frankfurcie nad Menem i w Münster). Zaproszony naukowiec, Instytut Weizmanna, Rehovot, Izrael, 1989–1990. Visiting Professor Instytut Optyki, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, 2002–2004. Czł. Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej od 1998 r. i Polskiego Towarzystwa Medycyny Laserowej i Fotodynamicznej od 2004 r. Współtwórca i red. nacz. czas. poświęconego zagadnieniom biooptyki i inżynierii biomedycznej Acta Bio-Optica et Informatica Medica od 1995 r.; czł. Rady Naukowej amerykańskiego czas. Journal of Biomedical Optics od 1996 r.; przewodnicząca i red. 13 t. materiałów konferencyjnych konferencji biooptycznych SPIE; czł. stałego Komitetu Naukowego międzynarodowych konferencji ASCOS i Europtrode od 2000 r. Wypromowała 38 mgr., pięciu dr. Współtwórca (razem z prof. W. Strękiem z INTiBS PAN) wrocławskiej szkoły zastosowań laserów w medycynie. Złoty Medal na Targach Innowacji w Brukseli za opracowanie nowego urządzenia i metody terapii fotodynamicznej – 2003 r.; biegły sądowy z zakresu technologii laserowych i medycyny laserowej od 2002 r.; czł. zespołu ekspertów w 6. Programie Ramowym Komisji Europejskiej od 2003 r. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2002 r.