Jasińska-Lewandowska Stanisława Urodziła się 23 maja 1921 roku w miejscowości Wielkie Oczy w województwie lwowskim. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczała początkowo w Zakopanem, a końcowe 2 lata nauki odbyła w prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Olgi Filippi-Źychowiczowej we Lwowie, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1939 roku. Studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie rozpoczęła w 1940 roku. Po tak zwanej repatriacji przeniosła się do Wrocławia, by tu skończyć studia w gronie profesorów i kolegów lwowskich.
Dyplom lekarza weterynaryjnego uzyskała w 1949 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Już jako studentka w 1946 r. rozpoczęła pracę na macierzystym Wydziale, będąc na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W Katedrze tej pracowała nieprzerwanie przez 41 lat, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej do stanowiska docenta etatowego włącznie. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych (wówczas ”,kandydata nauk”) uzyskała w 1958 r., a w 1964 r. stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Bakteriofagi szczepów lizogennych Listeria monocytogenes. Główny temat Jej badań to wirusy bakteryjne oraz bakteryjne choroby odzwierzęce, ze szczególnym uwzględnieniem listeriozy. Od 1956 roku współpracowała z klinikami Akademii Medycznej i placówkami służby zdrowia z terenu Dolnego Śląska i pozostałych części kraju, prowadząc badania materiału nadesłanego ze szpitali położniczych i pediatrycznych. Wyrazem uznania wagi problematyki chorób odzwierzęcych było utworzenie w 1974 r., wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu ds. Zoonoz, którego jednym z założycieli była doc. Stanisława Lewandowska.
Na Jej dorobek składa się ponad 60 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 31 publikacji dotyczących listeriozy człowieka i zwierząt.
Przez wiele lat była opiekunem Sekcji Mikrobiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych.
Jej działalność dydaktyczna została uhonorowana licznymi nagrodami Rektora oraz Nagrodą Ministra Szkolnictwa. Przyznano Jej także: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz Odznakę XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.
Zmarła 18 maja 1998 roku. Pochowana na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.