Kanafojski Czesław Urodził się 22 maja 1898 roku. Działalność naukową rozpoczął w 1927 r., na rok przed otrzymaniem dyplomu inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Po jego uzyskaniu został starszym asystentem w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego. Odbywał staże naukowe w Austrii, Francji i Niemczech. Nawiązał ścisłe kontakty z wybitnymi naukowcami z dziedziny budowy maszyn rolniczych.
W 1933 roku uzyskał na SGGW stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W dwa lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1936 roku Czesław Kanafojski uzyskał stanowisko docenta, a w 1938 r. powołany został na kierownika Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego Politechniki Lwowskiej. Wojna przerwała Jego działalność naukową, działalność dydaktyczną kontynuował przez okres okupacji w ramach tajnego nauczania.
W 1945 roku Cz. Kanafojski objął Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego w SGGW w Warszawie, gdzie rok później nadano Mu stopień profesora nadzwyczajnego. W tym też roku zorganizował przy katedrze Stację Doświadczalną Ciągników i Maszyn Rolniczych, przekształconą w 1950 r. w Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
W roku 1946 roku zorganizował na Politechnice Wrocławskiej Katedrę Budowy Maszyn Rolniczych oraz Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierował tymi Katedrami dojeżdżając z Warszawy do połowy 1949 roku. W latach 1950 do 1951 pracował we Wrocławiu. W 1952 roku wybrany został członkiem korespondentem PAN, a następnie członkiem rzeczywistym i członkiem Prezydium PAN. W 1954 roku mianowany zostaje profesorem zwyczajnym.
Dorobek naukowy Profesora to ponad sto publikacji, wśród których jest wielotomowa monografia Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, przetłumaczona na wiele języków.
Profesor Czesław Kanafojski odznaczony był trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Państwową Nagrodą Naukową I stopnia, indywidualną i zespołową Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Sztandaru Pracy II klasy.
Zmarł 5 lutego 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.