Jancewicz Bernard ur. w 1943 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz.– 1974 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr – 1996 r.; z-ca dyr. ds. dydaktycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr 1993–1997 r.; prodziekan Wydz. Fizyki i Astronomii UWr 2002–r.; czł. PTF 1966–r.; przewodniczący Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF 1995–r.; czł. Zarządu Głównego PTF 2001–r.; czł. Towarzystwa Miłośników Wrocławia; przewodniczący Komisji Nazewnictwa Ulic TMW. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 35 publikacji, dwóch książek (do 2004 r.). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.