Komosa Andrzej Urodził się 30 listopada 1946 roku w Koszalinie. Szkołę podstawową (1953–1960), jak i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (1960–1964) ukończył w Gnieźnie. W latach 1964–1969 studiował na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
Po zakończeniu studiów odbył asystenckie studia przygotowawcze, a następnie został asystentem w Katedrze Uprawy i Nawożenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
W 1976 roku w Akademii Rolniczej w Poznaniu obronił pracę doktorską Wskaźniki odżywienia złocieni wielkokwiatowych (Chrysanthemum indicum L. odm. Balcombe Perfection) azotem i potasem (promotor – prof. dr Marian Hoffmann). Od 1977 roku zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Nawożenia Roślin Ogrodniczych w Instytucie Produkcji Ogrodniczej.
W 1991 roku, po przedstawieniu pracy habilitacyjnej Wpływ niektórych właściwości chemicznych roztworów oraz stanu odżywienia roślin na skuteczność nawożenia dolistnego pomidora szklarniowego, Rada Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 1992–1993 był kierownikiem Zakładu Nawożenia Roślin Ogrodniczych, a od 1993 do 1997 kierownikiem Katedry Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w Poznaniu.
W dniu 8 V 1993 roku zatrudniony został na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w Poznaniu, a od 1996 również w Katedrze Ogrodnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Dorobek naukowy obejmuje 168 prac, w tym: 49 oryginalnych prac twórczych, 2 książki (rozdziały), 4 skrypty, współautor m.in. trzech podręczników: Warzywa znane i zapomniane, Nawożenie roślin ogrodniczych Cz. I i Cz. II, 49 artykułów naukowych, 48 komunikatów i 16 artykułów popularnonaukowych. Opiekun 25 prac magisterskich i 2 doktoratów.
Odznaczony Nagrodą Wojewody Miasta Poznania za badania naukowe w zakresie ochrony zieleni miejskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.