Jędrzejewski Janusz ur. w 1949 r. w Krapkowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz. – 1977 r.; dr hab. – 1995 r.; z-ca dyr. w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr 1994–r.; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego 1972–r. Autor lub współautor 45 publikacji.