Konieczna Maria Urodziła się 25 stycznia 1940 roku w Rudkach k. Lwowa. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Środzie Śląskiej. W 1958 roku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1963 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa, po czym podjęła pracę w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa tejże Uczelni.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1972 roku na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Ocena uszkodzeń i właściwości biologicznych ziarna pszenicy przy różnych sposobach zbioru. Praca ta wyróżniona została Nagrodą Ministra. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskała przedstawiając w 1983 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pracę Wpływ kontrolowanych obciążeń mechanicznych na uszkodzenia zarodków i właściwości biologiczne ziarna pszenicy. W 1985 roku zatrudniona została na etacie docenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej.
Odbyła długoterminowe staże naukowe w Anglii w Cranfield University of Technology Soil College oraz w Turcji w University of Ankara.
Specjalizuje się w eksploatacji maszyn rolniczych oraz biologicznych skutkach mechanizacji zbioru i obróbki nasion, w tym szczególnie materiału siewnego, i z tego też zakresu są jej prace naukowe.
Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn rolniczych. Jest promotorem 35 prac magisterskich.
Była członkiem Senatu (1977–1981 i 1990–1993), prodziekanem Wydziału Rolniczego (1987–1990), rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów (1984–1987), członkiem Rady Szkoły ds. Młodzieży (1974–1978), opiekunem Koła Naukowego Mechanizatorów Rolnictwa (1966–1968). Od 1996 roku jest członkiem Rady Bibliotecznej AR. Jest członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN i Towarzystwa Naukowego Nauk Rolniczych.