Kosowska Barbara Urodziła się 7 czerwca 1952 roku we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. W roku 1973 rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w roku 1978, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w roku 1987 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: Endokrynna odpowiedź szczurów na stres, w zależności od nasilenia ich stopnia inbredu. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskała w roku 1993 również na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ depresji inbredowej u szczurów na koncentrację hormonów płciowych w związku z ich reaktywnością stresową. Odbyła długoterminowy staż naukowy w Australii (Narodowy Uniwersytet Australijski w Kanberze) oraz staże krótkoterminowe w byłej Czechosłowacji oraz RFN.
Promotor 2 doktoratów oraz 9 prac magisterskich, recenzent przewodu doktorskiego. Autor i współautor 2 podręczników akademickich: Genetyka i podstawy hodowli zwierząt (1995) i Genetyka weterynaryjna (1999), 10 skryptów z zakresu genetyki i ogólnej hodowli zwierząt oraz 65 publikacji naukowych, w tym 24 w języku angielskim. Wyniki swych badań prezentowała na 3 zagranicznych konferencjach, m.in. w Paryżu, Berlinie oraz Amsterdamie.
Została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 11 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz nagrodą Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.