Mozrzymas Jan ur. w 1937 r. w Poniewieżu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz. – 1964 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. – 1976 r.; dziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr. 1981–1984; rektor UWr 1984–1987; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) od 1960 r.; przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTF 1980–1982; czł. WTN od 1975 r.; czł. Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki (Salzburg) od 1990 r. Wypromował czterech dr. n. fiz. Autor lub współautor około 50 publikacji, czterech książek (do 2004 r.) Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.