Kubasiewicz Marian Urodził się 25 stycznia 1921 roku w Chybicach (kieleckie). Dzieciństwo i młodość spędził na Podolu. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu odbył w latach 1945–1950. Jeszcze w czasie ich trwania w 1947 roku zostaje asystentem w Katedrze Anatomii Zwierząt specjalizując się w zakresie archeozoologii.
W 1950 uzyskuje stopień doktora nauk weterynaryjnych. W 1955 roku przenosi się do Szczecina, gdzie od podstaw tworzy jednoimienną Katedrę, będąc jednocześnie jej kierownikiem, aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Profesor Kubasiewicz pełnił funkcje od prodziekana, aż po rektora. Interesował się anatomią zwierząt, teratologią i archeozoologią – ten ostatni termin używany dla określenia problematyki z pogranicza zoologii i archeologii jest jego autorstwa. Zajmował się badaniami szczątków kostnych zwierząt pochodzących z materiałów wykopaliskowych Opola, Wrocławia, Milicza oraz stanowisk wolińskich.
W 1955 roku utworzył w Szczecinie dużą pracownię archeozoologiczną gromadzącą i opracowującą materiały z Pomorza. W 1959 roku ogłosił pracę Szczątki zwierząt wczesnośredniowiecznych z Wolina, która stanowiła podstawę do uzyskania w 1961 r. stopnia doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1967, a zwyczajnego w 1976.
Pod jego kierunkiem wykonano trzy prace doktorskie. Wyniki Jego wieloletnich doświadczeń przyczyniły się do poznania sposobu chowu zwierząt gospodarczych oraz struktury spożycia mięsa w dawnych czasach.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem i tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami regionalnymi.
Zmarł 23 lutego 1997 roku w Szczecinie.