Kuchar Leszek Urodził się 3 października 1954 roku we Wrocławiu. Tu też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku matematyka ukończył w roku 1978 a następnie rozpoczął pracę w Zakładzie Matematyki na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1986 na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska obronił pracę doktorską Matematyczny model prognozowania plonów roślin uprawnych na bazie danych meteorologicznych na przykładzie pszenicy jarej i ziemniaków. Habilitował się również na tym Wydziale w roku 1994. Od 1997 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Jego badania naukowe dotyczą różnych zastosowań matematyki w naukach rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii. Dotyczą one opisu wpływu pogody na plonowanie roślin uprawnych, prognoz plonów roślin oraz prognoz czynników meteorologicznych, klimatycznego ryzyka w produkcji rolniczej, szacowania brakujących obserwacji, tworzenia danych syntetycznych.
Wiele badań prowadził w czasie licznych staży i stypendiów za granicą. Łącznie spędził blisko 5 lat na Uniwersytetach i w instytutach badawczych w Europie, Ameryce Północnej (USA, Kanada), Azji (Indie, Japonia, Chiny, Korea Płn.) oraz Australii. Efektem współpracy międzynarodowej oraz badań krajowych (projekty badawcze, w tym KBN-u) jest 150 prac naukowych, w tym blisko 60 publikacji w regularnych czasopismach naukowych recenzowanych oraz 50 innych publikacji krajowych i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w towarzystwach naukowych: European Society of Agronomy, International Federation of Automatical Control in Agriculture i komitetach organizacyjnych, konferencjach międzynarodowych (Belgia, Szwecja, Węgry, Holandia, Izrael).
Był pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, a także brał udział w wielu doraźnych komisjach.