Kuźniewicz Janusz Urodził się 20 maja 1936 roku w Poznaniu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu. W latach 1957–1959 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W roku 1959 rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1964. W latach 1964–1965 pracował w Kombinacie PGR Gniechowice. W 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych na etacie asystenta, a następnie starszego asystenta (1968–1973), adiunkta (1973–1989), docenta (1990–1991), na stanowisku profesora nadzwyczajnego (1991–1996) i profesora zwyczajnego od 1996 roku.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1972 roku na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ zróżnicowanego poziomu melasy w mieszankach treściwych granulowanych na wielkość przyrostów i jakość tusz brojlerów króliczych ras białych popielniańskich i białych nowozelandzkich, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1996 roku na podstawie rozprawy Ocena tempa wzrostu oraz użytkowości futerkowej i mięsnej nutrii szafir i standard przy różnych systemach żywienia. Tytuł docenta uzyskał w 1990 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1991 roku, a tytuł profesora nadzwyczajnego w 1996 roku. W roku 2000 uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. Odbył staże naukowe w Charkowie oraz dwukrotnie w Australii.
Prodziekan (1990–1996) Wydziału Zootechnicznego, członek Senackiej Komisji ds. RZD, opiekun praktyk studenckich zagranicznych (1969–1989), pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Nysie.
Promotor 2 doktorantów i 112 prac magisterskich. Wykonał 7 recenzji w przewodach doktorskich oraz w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.
Współautor dwóch książek: Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Rolnictwo na Dolnym Śląsku, 320 publikacji, w tym 83 oryginalnych prac twórczych oraz 25 ekspertyz.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Miasta Nysy. Wyróżniony 6 nagrodami Rektora.