Lityński Marian Urodził się 30 listopada 1899 roku w Tarnobrzegu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1916 roku w I Szkole Realnej w Krakowie. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym (Studium Rolnicze) Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w roku 1921, uzyskując dyplom inżyniera rolnictwa. Uczestnictwo w I wojnie światowej zakończył w stopniu kapitana. W latach międzywojennych pracował w oświacie rolniczej i doświadczalnictwie.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1934 roku.
Podczas okupacji pracował w Warszawskiej Izbie Rolniczej, równocześnie prowadząc szeroką działalność konspiracyjną jako żołnierz AK, pseudonim ”Garbaty”. W 1943 roku aresztowany przez gestapo przeszedł kaźnię Alei Szucha, Pawiak, Oświęcim i Buchenwald.
Do kraju powrócił w maju 1945 roku. Od 1947 roku współorganizator Oddziału Ogrodniczego przy Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, wykładowca z zakresu warzywnictwa i nasiennictwa ogrodniczego. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał w 1948 roku.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1949 roku, a profesora zwyczajnego w 1958 roku.
W latach 1948–1954 kierownik Katedry Ogrodnictwa, w latach 1951–1953 prodziekan Wydziału Rolniczego. Od 1954 roku w Szczecinie, jako organizator tamtejszej WSR i jej pierwszy rektor. W okresie powojennym poseł do KRN, a następnie dwukrotnie do Sejmu PRL.
Zainteresowania naukowe to agrotechnika warzyw gruntowych, zwłaszcza ogórka. Najszersze badania naukowe Profesora dotyczyły biologii i przechowalnictwa nasion. Dorobek naukowy obejmuje: 89 prac naukowych, 20 podręczników, skryptów i monografii, 20 referatów i 80 artykułów naukowych. Wychowawca licznego grona ogrodników oraz specjalistów z zakresu przechowalnictwa nasion, promotor wielu prac doktorskich.
Pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, przewodniczący Zespołu Biologii Nasion PAN, przewodniczący Komisji ds. Biologii i Przechowalnictwa Nasion przy Ministerstwie Rolnictwa, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Zasłużony Nauczyciel PRL oraz Krzyżem Partyzanckim.
Zmarł 7 lutego 1984 roku.