Poprawski Ryszard ur. w 1948 r. w Strupinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. Wydz. Mat.Fiz.Chem UWr – 1972 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr – 1976 r.; dr hab. n. fiz. WPPT PWr. – 1990 r.; prof. n. fiz. – 2001 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. – 1977 r.; prof. nadzw. w Instytucie Fizyki PWr. – 1999 r.; kier. Zespołem Fizyki Dielektryków od 1980 r.; kier. Laboratorium Podstaw Fizyki 1998–2002; z-ca dyr. Instytutu Fizyki 1984–1991 i 1996–2002; dyr. Instytutu Fizyki PWr. – 2002 r. Promotor dwóch rozpraw dr., współautor trzech podręczników akademickich, czterech skryptów oraz jednej monografii. Autor ok. 70 prac naukowych, dwóch patentów oraz kilkunastu prac poświęconych dydaktyce fizyki. Zainteresowania naukowe dotyczą badań eksperymentalnych przemian fazowych w materiałach ferroicznych a w szczególności badań dylatometrycznych, kalorymetrycznych, dielektrycznych, piroelektrycznych i optycznych dielektryków w szerokim zakresie temperatur oraz ciśnień hydrostatycznych. Znaczna część prac poświęcona jest rozwojowi zaplecza technicznego dydaktyki (opracowania dotyczące nowych zestawów laboratoryjnych i demonstracyjnych). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Medal "Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Sportu".