Marek Jan Urodził się 16 stycznia 1934 roku w Zawierciu. Szkołę podstawową ukończył w Bielawie, a następnie VIII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej i uzyskaniu stopnia magistra inżyniera chemii przez 10 lat pracował w przemyśle we Wrocławskich Zakładach Metalurgicznych. Od października 1968 roku pracuje w Katedrze Limnologii i Rybactwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1976 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form fosforu i żelaza, zaś stopień doktora habilitowanego nauk zootechnicznych także na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Metale ciężkie w środowisku wodnym Doliny Baryczy. Ocena zagrożeń gospodarki rybackiej, w roku 1990. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1998.
Był uczestnikiem i współorganizatorem ekspedycji naukowych na jeziora Suwalszczyzny, Pomorza, Wysokich Tatr i Alp. W roku 1975 uczestniczył w badaniach jeziora Como (Alpy Włoskie) w ramach Międzynarodowego Ośrodka Badań Środowiska Jeziorowego (Uniwersytet w Mediolanie). Odbył także krótkoterminowy staż w Wyższej szkole Rolniczej w Czeskich Budziejowicach.
Długoletni członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (1987–1996). Obecnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (od roku 1996).
Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ochrony wód (od roku 1992), ekspert Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarki rybackiej (od 1993 r.), współorganizator XVI Krajowego Zjazdu Hydrobiologów Polskich (1994).
Promotor 2 doktoratów oraz 40 prac magisterskich. Recenzent 4 publikacji naukowych.
Współautor podręcznika Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (3 wydania 1993, 98, 99) oraz 76 publikacji naukowych (2 w językach obcych), w tym 33 oryginalnych prac twórczych oraz artykułów i komunikatów naukowych.
Jest specjalistą z zakresu hydrochemii i ochrony wód oraz warunków środowiskowych chowu ryb.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia PRL. Wyróżniony 7 nagrodami Rektora.