Mejer Stanisław Urodził się 16 lutego 1922 roku w Strzemieszycach koło Będzina.
Świadectwo dojrzałości otrzymał w Kielcach w Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w 1939 roku. W tymże roku dotarł do Francji i wstąpił do II Dywizji Strzelców Pieszych. Po internowaniu Dywizji w Szwajcarii w 1940 roku Stanisław Mejer skorzystał z możliwości studiów na Politechnice Federalnej w Zurychu. Ukończył Wydział Chemiczny i doktoryzował się z chemii organicznej. Promotorem jego był prof. L. Ružička laureat nagrody Nobla.
Stanisław Mejer wrócił do Polski po wojnie i związał się ze środowiskiem naukowym Wrocławia: początkowo na Politechnice Wrocławskiej, potem w Katedrze Chemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu (od 1954 r.). Był jej kierownikiem od 1965 roku do 1991 do przejścia na emeryturę. Katedra Chemii stała się znaczącym argumentem do powołania nowego Wydziału Technologii Żywności.
Stanisław Mejer habilitował się na Politechnice Wrocławskiej. Profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym został z zachowaniem tradycji belwederskiej.
Główną dziedziną badań była chemia organiczna: synteza związków naturalnych – steroidów. Na Jego badania miały wpływ studia szwajcarskie i staż naukowy w Anglii. Kilkadziesiąt prac drukowanych w czasopismach zachodnich było podstawą wpisania jego nazwiska do wydawnictwa Men of achievment. Jako nauczyciel akademicki ma w swoim dorobku skrypty i podręczniki zalecane studentom do dzisiaj. Kilkadziesiąt roczników studentów Akademii Rolniczej różnych Wydziałów ma jego nazwisko w indeksach. Był przez jedną kadencję 1964–1966 prodziekanem Wydziału Rolniczego i członkiem zespołu metodycznego do nauczania chemii. Wykształcił ośmiu doktorów z dziedziny chemii związków naturalnych.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Zasłużonego dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Zmarł 2 lutego 1998 roku. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.