Michalska Zofia Urodziła się 17 lutego 1927 roku w Warszawie. Maturę zdała w 1946 roku w liceum ogólnokształcącym w Niepokalanowie. Studia weterynaryjne odbyła w latach 1946–1951 na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie w 1951 roku otrzymała dyplom lekarza weterynarii.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1951 roku w Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej kierowanej przez prof. A. Zakrzewskiego. Tam pracowała aż do emerytury w 1997 roku. W ramach działalności naukowej w 1961 roku obroniła doktorat, w 1970 habilitację, a w 1988 roku otrzymała tytuł profesora.
Odbyła kilka zagranicznych staży naukowych z zakresu neuropatologii weterynaryjnej w Budapeszcie u prof. A. Sekyego i w Bernie u prof. R. Fankhausera.
Dorobek naukowy profesor Z. Michalskiej obejmuje 76 publikacji (31 Jej prac wydrukowano w języku angielskim lub niemieckim), 18 referatów oraz współautorstwo w 4 wydaniach skryptu z zakresu histopatologii i sekcji zwierząt.
Tematyka badawcza interesująca prof. Z. Michalską to neuropatologia weterynaryjna, patomorfologia wybranych schorzeń zakaźnych (dyzenteria, nekrobacyloza, koligranulomatoza, leptospiroza, wirusowe zapalenie tętnic u koni), nowotwory i zaburzenia rozwojowe, immunologia doświadczalna włośnicy na modelu zwierząt laboratoryjnych.
Jest promotorem 1 pracy doktorskiej, recenzentem 8 prac doktorskich i recenzentem wniosku o tytuł profesora.
Za działalność naukową otrzymała 14 nagród Rektora, nagrodę naukową PAN, nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.